Анкета на ВСС
Анкетно проучване
Анкетно проучване за установяване на актуалното ниво на обществено доверие в органите на съдебната власт и във ВСС. Анкетата ще обхване всички магистрати, адвокати и други практикуващи юристи, съдебни служители, вещи лица, експерти, медии, граждани потребители на съдебни услуги, както и граждани, които не са имали пряк досег със съдебната система. Анкетата е анонимна. Може да я свалите в "MS Word" формат разпечатате, попълните и предадете в деловодството на съда или да я попълните в електронен вид и върнете на електронен адрес на съда - rszlatograd@mbox.contact.bg

Анкетата може да свалите от тук -  АНКЕТА 

Както и да попълните директно на сайта на ВСС -  АНКЕТА ВСС.

Благодарим за отделеното време!
Назад НазадНапред Напред
Начало
Новини, съобщения
Връзки
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян
Съдебен район - Смолян