Информационен бюлетин
Информационен бюлетин
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н     Б Ю Л Е Т И Н
НАСРОЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В РАЙОНЕН СЪД - ЗЛАТОГРАД
ЗА ПЕРИОДА 28.10.2019 –01.11.2019 г.28.10.2019 г. – 13.30 ч.
НАХД № 70/2019
Предишни заседания-12.09.2019
Правно основание – чл. 59 и сл. от ЗАНН
Предмет:НП

ЕТ „ А......................64- А.К.“ прест.  от А.К. обжалва     НП издадено от Регионален отдел „Южна Централна България“ на Главна дирекция „Метрологичен надзор“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ имуществена санкция в размер на 800  лева


31.10.2019 г. – 09.00 ч
НЧХД № 61/2019
Предишни заседания -26.06.2019,18.09.2019
Правно основание–   Чл. 148, ал. 2 във вр. ал. 1, т.1, ,3,4, вр. с чл.147, ал.1 от НК
Д. Д. С. от гр. Н................................ЕГН............................

ОБВИНЯВА:
Б.  П.  П. от  гр. Н......................................с ЕГН............................

В  ТОВА, ЧЕ

1. На 11.02.2019 г. Б.П.П му е  нанесъл публично клевета, чрез изготвяне и депозиране на писмено възражение с вх. № .............../......................2019 г. депозирано в Община Н................... в което е обективирано, че той е „КОРУМПИРАН И ОТ ГОДИНИ ОБСЛУЖВА ИНТЕРЕСИТЕ НА Р.П.
2. Че му е нанесъл неимуществени вреди изразяващи се в предизвиканите у него емоционален стрес, напрежение, тревожност, угнетеност, вегетативни реакции и изразени страхови опасения от продължаване на публичното му опозоряване, като в резултат на преживения психичен стрес сериозно са му били нарушени трудовото, семейно и професионално му функциониране.


31.10.2019 г. – 10.30 ч
НЧХД № 62/2019
Предишни заседания -26.06.2019,18.09.2019
Правно основание–   Чл. 148, ал. 2 във вр. ал. 1, т.1, ,3,4, вр. с чл.147, ал.1 от НК
Я. А. Р. от гр. Н................................ЕГН............................

ОБВИНЯВА:
Б.  П.  П. от  гр. Н......................................с ЕГН............................

В  ТОВА, ЧЕ

1. На 11.02.2019 г. Б.П.П  му е  нанесъл публично клевета, чрез изготвяне и депозиране на писмено възражение с вх. № .............../......................2019 г. депозирано в Община Н................... в което е обективирано, че той е „КОРУМПИРАН И ОТ ГОДИНИ ОБСЛУЖВА ИНТЕРЕСИТЕ НА Р.П.

2. Че му е нанесъл неимуществени вреди изразяващи се в предизвиканите у него емоционален стрес, напрежение, тревожност, угнетеност, вегетативни реакции и изразени страхови опасения от продължаване на публичното му опозоряване, като в резултат на преживения психичен стрес сериозно са му били нарушени трудовото, семейно и професионално му функциониране.


01.11.2019 г. – 13.30 ч.
НОХД № 73/2019
Предишни заседания – 03.09.2019
Правно основание–  по чл.343б, ал.3 от НК.
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

А. М. В. - с ЕГН ................, роден на ............................... г. в гр.Златоград, обл.Смолян..................................................................................,

В  Т О В А,  Ч Е:

На 06.05.2019 г., около 19.25 ч., в гр.Златоград, обл.Смолян , по ул.“България“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “С.......... Л............ 2.5 И А.........” с рег.№ СМ ..................................., след употреба на наркотични вещества - кокаин, установено по надлежния ред (съгласно Наредба № 1/19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози), със Съдебно химико- токсикологична експертиза изх.№ И-5612/31.05.2019 г. на Военно­медицинска академия гр.София.
                                                 
 - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.343б, ал.З от НК.Информационен бюлетин
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н     Б Ю Л Е Т И Н
НАСРОЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В РАЙОНЕН СЪД - ЗЛАТОГРАД
ЗА ПЕРИОДА 21.10.2019 –25.10.2019 г.21.10.2019 г. – 09.00 ч.
НАХД № 102/2019
Предишни заседания
Правно основание – чл.59 и сл. от ЗАНН
Предмет:Електронен фиш

Ф. Б. Д.  гр.  П............     обжалва  Електронен фиш издаден от ОД на МВР гр.Смолян глоба в размер на 50 лева .Информационен бюлетин
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н     Б Ю Л Е Т И Н
НАСРОЧЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА В РАЙОНЕН СЪД - ЗЛАТОГРАД
ЗА ПЕРИОДА 16.09.2019 –20.09.2019 г.16.09.2019 г. –11.00 ч.
НАХД № 60/2019
Предишни заседания 25.06.2019
Правно основание – чл.59 и сл. от ЗАНН
Предмет: Обжалвано НП

ЕТ „ С......- С.......К .........“  от  гр. Златоград   обжалва Наказателно постановление издадено от  Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Смолян имуществена санкция  в размер на 1500 лева.


17.09.2019 г. –10.30 ч.
НАХД № 99/2019
Предишни заседания –
Правно основание – чл.345, ал.2 , във вр. с ал.1  от НК, във  вр. с чл. 78а НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася досъдебно производство № ......./2019 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемия М. В. З. - ЕГН ........................... г. в с.О.........., общ.Н..................., об.Смолян, жител и живущ в с.с., ............................. неосъждан, на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, за това, че на 05.08.2019        г., около 15.35 ч., в с.Оградна, общ.Неделино, обл.Смолян, махала „Карабовска“, управлявал моторно превозно средство - трактор „М........................“, модел М..................., с рама № ......................., без регистрационни номера, което не е регистрирано по надлежния ред.


18.09.2019 г. – 09.00 ч
НЧХД № 61/2019
Предишни заседания -26.06.2019
Правно основание–   Чл. 148, ал. 2 във вр. ал. 1, т.1, ,3,4, вр. с чл.147, ал.1 от НК
Д. Д. С. от гр. Н................................ЕГН............................

ОБВИНЯВА:
Б.  П.  П. от  гр. Н......................................с ЕГН............................

В  ТОВА, ЧЕ

1.        На 11.02.2019 г. Б.П.П му е  нанесъл публично клевета, чрез изготвяне и депозиране на писмено възражение с вх. № .............../......................2019 г. депозирано в Община Н................... в което е обективирано, че той е „КОРУМПИРАН И ОТ ГОДИНИ ОБСЛУЖВА ИНТЕРЕСИТЕ НА Р.П.
2.        Че му е нанесъл неимуществени вреди изразяващи се в предизвиканите у него емоционален стрес, напрежение, тревожност, угнетеност, вегетативни реакции и изразени страхови опасения от продължаване на публичното му опозоряване, като в резултат на преживения психичен стрес сериозно са му били нарушени трудовото, семейно и професионално му функциониране,


18.09.2019 г. – 10.30 ч
НЧХД № 62/2019
Предишни заседания -26.06.2019
Правно основание–   Чл. 148, ал. 2 във вр. ал. 1, т.1, ,3,4, вр. с чл.147, ал.1 от НК

Я. А. Р. от гр. Н................................ЕГН............................

ОБВИНЯВА:

Б.  П.  П. от  гр. Н......................................с ЕГН............................

В  ТОВА, ЧЕ

1. На 11.02.2019 г. Б.П.П  му е  нанесъл публично клевета, чрез изготвяне и депозиране на писмено възражение с вх. № .............../......................2019 г. депозирано в Община Н................... в което е обективирано, че той е „КОРУМПИРАН И ОТ ГОДИНИ ОБСЛУЖВА ИНТЕРЕСИТЕ НА Р.П.

2. Че му е нанесъл неимуществени вреди изразяващи се в предизвиканите у него емоционален стрес, напрежение, тревожност, угнетеност, вегетативни реакции и изразени страхови опасения от продължаване на публичното му опозоряване, като в резултат на преживения психичен стрес сериозно са му били нарушени трудовото, семейно и професионално му функциониране,


19.09.2019 г. – 09.00 ч.
НАХД № 77/2019
Предишни заседания
Правно основание – чл.59 и сл. от ЗАНН
Предмет:Електронен фиш

В. В. Б.  гр. София    обжалва Електронен фиш  издаден  от ОД на МВР гр. Смолян   глоба в размер на 100  лева.


19.09.2019 г. –10.00 ч.
НАХД № 89/2019
Предишни заседания
Правно основание – чл.59 и сл. от ЗАНН
Предмет: Обжалвано НП

 „ Н.....- С.......Н“ ЕООД предст. от М. А. К.  от  гр. Неделино   обжалва Наказателно постановление издадено от  Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Смолян имуществена санкция  в размер на 1500 лева.


19.09.2019 г. –10.30 ч.
НАХД № 84/2019
Предишни заседания –
Правно основание – чл.216, ал.4 , във вр. с ал.1  от НК, във  вр. с чл. 78а НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася досъдебно производство № ........../2019 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемата Н. С.  К.  - ЕГН ..................... в с.Ч.............., общ.Ардино, обл.Кърджалийска, жител и живуща в с.Б........, общ.Неделино, обл.Смолян, .............................................................................. на основание чл.78а от НК да бъде освободена от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.216, ал.4 във вр. с ал.1 от НК, за това, че на неустановена дата през средата на месец февруари 2019 г., в местността „Длего“, землището на с.Бурево, общ.Неделино, обл.Смолян, в имот № ......... (ЕКАТТЕ ............), под формата на посредствен извършителство, е унищожила противозаконно чужди недвижими вещи - общо 16 бр. дървета от които 3 бр. елшови и 13 бр. акациеви, собственост на Община Неделино (чрез отрязването им от Митко Асенов Бурев), като е причинена вреда в размер на 240 лв. и случаят е маловажен


19.09.2019 г. –10.30 ч.
НАХД № 100/2019
Предишни заседания –
Правно основание – чл.197, т. 2 , във вр. с чл.194, ал. 3 , с ал.1  от НК, във  вр. с чл. 78а НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася досъдебно производство № /2019 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемия Е.  Х.  Ч.  - ЕГН .................................... в гр.Златоград, обл.Смолян, жител и живущ в с.г., ...................................................................., на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.197, т.2 във вр. с чл.194, ал.З във вр. с ал.1 от НК, за това, че през месец март 2019г., от къща намираща се в гр.Златоград, обл.Смолян, на ул.“Х........... Б...........“  №......, отнел чужди движими вещи - вибро шлайф марка “BOSCH” на стойност 70 лв.; черна кутия инструментална с рибарски принадлежности на стойност 25 лв.; сива и черна макара за въдица на стойност 20 лв.; празна макара за корда на стойност 5 лв.; 3 бр. плувки на стойност 6 лв.; водач за въдица на стойност 8 лв.; 5 бр. пакетчета с различен по размер кукички на стойност 10лв.; пластмасова кутия с оловни тежести на стойност 3 лв.; пликче с оловни тежести на стойност 1,50 лв.; жълта ПВЦ кутийка на стойност 1 лв.; 2 бр. големи оловни тежести на стойност 6 лв.; 3 бр. сигнализиращи звънци за въдица на стойност 3 лв.; 1 бр. пакетче с червен прах (захранка) на стойност 1 лв.; пневматичен къртач марка “ EINHELL” на стойност 150 лв.; бояджийски пистолет с бяло ПВЦ казанче за боя на стойност 30 лв.; въдица с надпис “MAX BARNET PRO” и друг надпис “JEANPOLE” на стойност 60 лв.; въдица с надпис “GEOLOGIC” на стойност 65 лв.; въдица с надпис на дръжката DMP.S-18 на стойност 40 лв.; шублер с № 011756 на стойност 1 лв.; акумулаторна батерия марка “GIGAVAT” 12 волта, 52 ампер часа на стойност 70 лв. и акумулаторна батерия марка “BOSCH” на стойност 90 лв., всичкото на обща стойност 664 лв., от владението на К. И.  Х.  от гр.Русе, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещи са върнати и случая е маловажен.Назад НазадНапред Напред
Начало
Новини, съобщения
Връзки
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян
Съдебен район - Смолян