Новини
Годишно отчетно събрание за дейността на съда за 2017 г„
На 16.03.2018 г. от 11:00 ч. в Съдебната палата  на Районен съд  гр. Златоград ще проведе годишно отчетно събрание за дейността на съда за 2017 г. Отчетен доклад за дейността на съда през 2017 г. може да свалите от тук.


Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2016-2017 г.“
На 13.06.2017 г. в Районен съд Златоград се проведе заключителната среща с ученици от СУ „Антим I“ Златоград в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2016-2017 г.“

Учениците бяха запознати от районния прокурор г-жа Стела Юрчиева-Башева със спецификата на престъпленията и наказанията, касаещи непълнолетните извършители, а Председателя на съда г-жа Ирина Кюртева - с гражданските аспекти на детското правосъдие. Бяха анализирани анкетите, попълнените от участниците, които получиха отговор на поставените въпроси.

На всички бяха връчени удостоверения и награди, осигурени от бюджета на ВСС. Те, заедно със своите ръководители г-жа Ралица Даскалова и Теменужка Гюнелиева, изразиха благодарност и удовлетвореност от проведените мероприятия през годината, които са допринесли за повишаване на правната култура и доверието в съдебната система.

Image:Районен съд Златоград - Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2016-2017 г.“Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“
На 24.03.2017 г., ученици от 8-11 клас посетиха Районен съд Златоград - дейност по образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Председателят на съда- госпожа Ирина Кюртева представи професиите съдия, прокурор, следовател и запозна аудиторията със статута на магистратите. Учениците изслушаха и завладяващ разказ за създаването и функционирането на съда в Златоград, който е с над 100-годишна история и получиха възможност да разгледат заседателните зали, да се запознаят със спецификата на работата на съда и на работните процедури, с рисковете, които могат да доведат до нарушение на законите и правата, които те им гарантират.

В рамките на тази образователна програма вече се проведе работна среща, посветена на Кибер тормоза, а в бъдеще предстоят още съвместни дейности, в които двете институции ще си партнират за повишаване правната култура на младите хора.Годишно отчетно събрание за дейността на съда за 2016 г„
На 23.02.2017 г. в 16:00 ч. в Съдебната палата  на Районен съд  гр. Златоград се проведе годишно отчетно събрание за дейността на съда за 2016 г. Присъстваха всички съдии и служители.


Отворени врати
За трета поредна година на 21.10.2016 г. в РС Златоград бе организиран „Ден на отворените врати“.

 Поканени бяха ученици от  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино и СУ „Княз Борис“ с.Старцево - от горните класове.

Image:Районен съд Златоград - Отворени врати


Учениците,  придружени от преподавателите им, посетиха  работните места и съдебните зали.

Бяха запознати в резюме с работата по разглеждане на  различните видове дела – граждански, наказателни и административни, както и с

правата на детето.  

Въведени бяха и в естеството на работа в съдебното изпълнение.

 Image:Районен съд Златоград - Отворени врати

Посещението приключи с излъчване на филм „Правосъдието – приятел на детето“.
Ден на отворените врати
Ден на отворените врати

П О К А Н А

За реализиране на проекта на Висшия съдебен съвет „Ден на отворените врати” на 17 октомври 2014 година (петък) от 09:00 до 16:30 часа каним граждани и журналисти в съдебната палата на Районен съд – Златоград на Бул. „ България ” №120. През този ден ще бъде осигурен достъп до съдебната зала, деловодството, съдебно изпълнителната служба, бюро „Съдимост”, архива. При проявен интерес към инициативата и въпроси, свързани с работата на Районен съд – Златоград може да използвате нашия електронен адрес: rszlatograd@mbox.contact.bg, както и телефон за контакти: 03071/24-53 (Вилдана Шопова, административен секретар).
Надяваме се с провеждането на инициативата в Районен съд – Златоград да допринесем за повишаването на правната култура на гражданите и за изграждане на доверие в работата на съдебната система!Годишно отчетно събрание
На 10.03.2013 год. в 16.00 ч в Съдебната палата в гр. Златоград се проведе годишно отчетно събрание на Районен съд Златоград за 2013 год., на което присъстваха всички съдии и служители. Председателят на съда, г-жа Ирина Кюртева,  представи в резюме отчетния доклад за дейността на съда. Констатирано бе макар и леко завишение в броя на делата, както и разглеждането на 96 % от тях в инструктивния 3 месечен срок. Отчетено  бе провеждането през 2013 год. на Ден на отворените врати, отбелязването на 100 годишнината от откриването на съда и участието на съда в проект „Правосъдието – приятел на детето”. Председателят на съда изрази високата си оценка  и благодарност за професионалното и отговорно изпълнение на работата от страна на съдиите и служителите, поздрави ги за постигнатите високи резултати и пожела на целия колектив все така да работи за утвърждаването на районния съд като модел за добро правораздаване .Отворени врати
На 25.04.2013 г. в съдебната палата на Районен съд гр. Златоград се проведе “ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”.

Районен съд гр. Златоград беше посетен  първо от ученици от 10-ти клас  от училище Антим І-ви гр. Златоград, които изучават  етика и право.

Председателят на съда Ирина Кюртева разказа на учениците интересни факти, свързани с историята на съда. Бяха информирани за структурата на съдебната власт,  спецификата на работата на съдиите в Районния съд. Запознати бяха с основните права на непълнолетните деца и начина и реда за участието в съдебните дела на същите. На срещата присъстваха и Съдията по вписвания и Държавния съдебен изпълнител, които ги запознаха в какво се състои тяхната работа.

По-късно сградата беше посетена от три класа второкласници учащи във ОУ „Васил Левски”, на които бяха показани съдебните зали и отделните канцеларии.

След обяд Председателят на съда, Съдията по вписвания и Държавния съдебен изпълнител се срещнаха с деца, които са  потребители на социални услуги от Център за обществена подкрепа гр. Златоград.
Електронни свидетелства за съдимост
Министерство на правосъдието е въвело възможност за подаване на заявление за издаване на електронно свидетелство за съдимост или достъп до Вашите заявления и свидетелства. За ползване на услугата, Ви е необходим квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН. Допълнителна информация може да намерите тук.


Новини
На 12.03.2013 г. от 15.30 часа, се проведе отчетно събрание за дейността на Районен съд - Златоград през 2012 г.


Назад НазадНапред Напред
Начало
Новини, съобщения
Връзки
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян
Съдебен район - Смолян