Новини
Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 13.11.2017–17.11.2017 г.


13.11.2017 г. – 10.00 ч.
НАХД № 105/2017
Предишни заседания –28.09.2017 г.,18.10.2017 г.
Правно основание – чл.24, ал.1 от Закона за авт. превози
Предмет:

Ф. З. М.  от  гр. Златоград  обжалва Наказателно постановление издадено  от   Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Смолян,  глоба в размер на 2000   лева.


14.11.2017 г. – 09.00 ч.
НАХД № 128/2017
Предишни заседания
Правно основание – чл.197, т.2, вр. с чл.194, ал.3, вр. . ал.1 от НК, във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася бързо производство № ....../2017 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемия С. Б. К. - роден на .............. в гр.Златоград, жител и живущ в гр.Златоград, обл.Смолян ул.“К.......  Ф..........“ № ...., .................... ЕГН: ................, на основание чл.78а от НК да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.197, т.2 във вр. с чл.194, ал.З във вр. с ал.1 от НК, за това, че на 12.10.2017 г., около 10.00 ч., в гр.Златоград, обл.Смолян, от пластмасов стол на ул.“Хан Аспарух“, пред блок № 6, отнел чужди движими вещи - мобилен телефон марка “LG”, модел „К 130 ЕЕ“, ведно с „Li-ion BATERY“, 16 бр. цигари марка “LM” и запалка, на обща стойност 379.18 лв., собственост и от владението на С.  К.  Б.  от гр.Златоград, обл.Смолян, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случая е маловажен и вещите са върнати и заместени.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 30.10.2017–03.11.2017 г.


30.10.2017 г. –  ч.
НАХД № 119/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.63,ал.2 от КТ
Предмет:

Л.С.Х   от  гр. Момчилград   обжалва Наказателно постановление издадено  от Д“ИТ“гр. Смолян,  глоба    в размер на 1500  лева.


19.09.2017 г. – 09.00 ч.
НАХД № 83/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.59, ал.1 и ал.2 от ЗАНН
Предмет:

А.Х.С   от  с.  Добромирци   обжалва Наказателно постановление издадено  от   ОД на МВР   гр. Смолян,  глоба    в  размер на 100  лева.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 23.10.2017–27.10.2017 г.


24.10.2017 г. – 09.00 ч.
НАХД № 115/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.13, ал.3,т.3 и т.5, вр. с чл.2, ал.2, т.1 от ЗФУКПС
Предмет: Обжалвано НП

С. С. Б. от  гр. Неделино   обжалва Наказателно постановление издадено  от   Държавна финансова инспекция гр.  София,   глоба   в размер на 200   лева.


24.10.2017 г. – 10.00 ч.
НАХД № 116/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.13, ал.3,т.3 и т.5, вр. с чл.2, ал.2, т.1 от ЗФУКПС
Предмет: Обжалвано НП

С. С. Б. от  гр. Неделино   обжалва Наказателно постановление издадено  от   Държавна финансова инспекция гр.  София,   глоба   в размер на 200   лева.


26.10.2017 г. – 10.00 ч.
НАХД № 112/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.185 от ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

Р. А. Л. от  гр. Мадан   обжалва Наказателно постановление издадено  от  Районно управление гр. Златоград,   глоба   в размер на 40   лева.


26.10.2017 г. – 10.00 ч.
НАХД № 113/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.177, ал.1, т.2 пр. 1 от ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

Р. А. Л. от  гр. Мадан   обжалва Наказателно постановление издадено  от  Районно управление гр. Златоград,   глоба   в размер на 200 лева.


26.10.2017 г. – 10.30 ч.
НАХД № 122/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.21, ал.1 от ЗДвП
Предмет: Обжалван електронен фиш

Н. С. С. от   с.  Горно Кирково   обжалва електронен  фиш  издаден  от  ОД на МВР гр. Смолян,   глоба   в размер на 50 лева.


26.10.2017 г. – 10.30 ч.
НАХД № 123/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.21, ал.1 от  ЗДвП
Предмет: Обжалван електронен фиш

С. С. В. от   с. Войводиново   обжалва електронен  фиш  издаден  от  ОД на МВР гр. Смолян,   глоба   в размер на 50 лева.


26.10.2017 г. – 11.00 ч.
НАХД № 118/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.193, ал.2  от НК, във  вр. с чл. 78А НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

Внася досъдебно производство № ......./2017 г. по описа на РУ- гр.Златоград в Районен съд-гр.Златоград, като ПРЕДЛАГА обвиняемата М.  Ц. Д. - родена на ....................................................в гр. Н............................, работи като продавач-консултант в „М................“ ЕООД-гр.Н.........., .................., с ЕГН: ..........................., на основание чл.78а от НК да бъде освободена от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за извършено престъпление по чл.193, ал.2 от НК, за това, че на 19.05.2017        г., около 16.00 ч, в супермаркет на „М................“ ЕООД, находящ се в гр.Н.........., обл.С................., извършила продажба на алкохолна напитка (уиски „Джак Даниелс“ в разфасовка от 700 мл), на лице, ненавършило 18-годишна възраст - на непълнолетния С. Б. Д. от гр.Н........., обл.С............, за лична употреба.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 02.10.2017–06.10.2017 г.


02.10.2017 г. – 10.00 ч.
НАХД № 103/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.3, т.8 от Наредба №1 на Общински съвет гр. Златоград
Предмет:

Д.Х.Б   от  гр.  Златоград   обжалва Наказателно постановление издадено  от  Община гр. Златоград глоба    в размер на 50  лева.


05.10.2017 г. – 10.00 ч.
НАХД № 101/2017
Предишни заседания –
Правно основание – чл.63, ал.2 от КТ
Предмет:

„Е...........................“ ЕООД, предст. от Е.С.Л    от  гр.  Златоград   обжалва Наказателно постановление издадено  от  Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Смолян имуществена санкция     в размер на 1500  лева.Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 10.07.2017–14.07.2017 г.


12.07.2017 г. – 09.30 ч.
НОХД №59/2017
Предишни заседания –
Правно основание–  чл.354а, ал.5 във вр. с ал.З, т.1 предл.1-во във вр. с чл.63, ал.1, т.5 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

А. Е. Б. - родена на ........... г. в гр.Смолян.................................с ЕГН.......................,

В Т О В А, Ч Е:

На 02.03.2017 г., около 13.10 ч, в гр.Златоград, обл.Смолян, на ул.“България” № 94, в къща на втория етаж в обитаваната от нея стая, като непълнолетна, но разбирайки свойството и значението на деянието и можейки да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително изискуемо съгласно чл.7, ал.1 и чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и чл.1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държала високорискови наркотични вещества по смисъла на чл.З, ал.2, т.1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, и чл.З, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение №1 - Списък I “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”, а именно - марихуана (коноп/канабис) с общо нето тегло 1.440 грама, от които 0.278 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 1.7 тегловни % (на стойност 1.70 лв.), 0.282 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 1.1 тегловни % (на стойност 1.70 лв.), 0.407 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 1.7 тегловни % (на стойност 2.40 лв.), 0.274 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 2.1 тегловни % (на стойност 1.60 лв.) и 0.199 грама със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 1.7 тегловни % (на стойност 1.20 лв.), всичко на обща стойност 8.60 лв., определена по приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23 на Министерския съвет от 29.01.1998 г. за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случая е маловажен.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.З, т.1 предл. 1-во във вр. с чл.63, ал.1, т.5 от НК


12.07.2017 г. – 10.30 ч.
НОХД №30/2017
Предишни заседания –
Правно основание–  чл.197, т.З във вр. с чл.195, ал.1, т.З, предл.Н-ро и т.4, предлЛ-во във вр. с чл.194, ал.1 във вр. счл.20, ал.2 от НК.

Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

1. Г. Й.  Й. - роден на....в гр. З..................... с ЕГН ....................................,

В  Т О В А, Ч Е:

За времето от 00.00 до 04.00 ч. на 19.07.2016г., в с.Старцево, общ.Златоград, обл.Смолян, ул.”Гео Милев” 1, в съучастие с Ж. Д. Д. от гр.Златоград, обл.Смолянска, като извършител, чрез използуване на моторно превозно средство - лек автомобил “Ф........ П...........” с per №.............СМ, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот (алуминиев прозорец), от магазин собственост на “Д........” ЕООД-с.Старцево, обл.Смолянска, отнел чужди движими вещи - пари - 69 лв.; 140 кутии цигари
 както следва: 10 кутии “Виктори-бяло“-80 мм - на обща стойност 46 лв.; 10 кутии шарена “Карелия”- 80 мм - на обща стойност 47 лв.;10 кутии “Уинстън”- 80 мм - на обща стойност 42лв.; 10 кутии “Карелия”- синя-80 мм - на обща стойност 43 лв.; 5 кутии “ММ”-80 мм - на обща стойност 22 лв.; 14 кутии “Малборо”-тъч тъмно и светло-80 мм - на обща стойност 74,20 лв.; 12 броя “Ротманс” тъмно и светло-80 мм - на обща стойност 55,20 лв.; 5 броя “Карелия”-бяла-80 мм - на обща стойност 21,50 лв.; 7 кутии “Малборо”-бяло-80мм - на обща стойност 35,70 лв.; 9 кутии “Малборо”-филтър плюс-80 мм - на обща стойност 48,60лв.; 8 кутии “Кинг”- син-80 мм - на обща стойност 33,60 лв.; 8 кутии “Кинг”-червен-80 мм - на обща стойност 34,40 лв.; 10 кутии “Ева”-жълта-80 мм - на обща стойност 47 лв.; 8 броя “Малборо”-синьо-80 мм - на обща стойност 40,80 лв.; 14 кутии “Собрание”-80 мм - на обща стойност 84 лв.; 7 броя бутилки уискита както следва: 1 брой “Чивас Регал”-0,700 мл на стойност 40 лв.; 3 броя “Джак Даниелс”-0,700 мл на обща стойност 96 лв.; 1 брой “Бушмилс”-0,700 мл на стойност 22 лв., 1 брой “Паспорт”-0,700 мл на стойност 16,10 лв. и 1 брой “Джийм Бийн”-0,700мл на стойност 25,20 лв., всичко на обща стойност
943,30        лв., от владението на Милка Захариева Кушелиева от с.Старцево, общ.Златоград, обл.Смолянска, без нейното съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещи са върнати и заместени.
-ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.197, т.З във вр. с чл.195, ал.1, т.З, предл.Н-ро и т.4, предлЛ-во във вр. с чл.194, ал.1 във вр. счл.20, ал.2 от НК.

и 2. Ж. Д. Д. - роден на ........ в гр.З........., с ЕГН .......................................................,

В  Т О В А, Ч Е:

За времето от 00.00 до 04.00 ч. на 19.07.2016г., в с.Старцево, общ.Златоград, обл.Смолянска, ул.”Гео Милев” 1, в съучастие с Г. Й. Й. от гр.Златоград, обл.Смолянска, като извършител, чрез използуване на моторно превозно средство - лек автомобил “Ф........... П.......” с per № ............. СМ, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот (алуминиев прозорец), от магазин собственост на “Д...........” ЕООД-с.Старцево, обл.Смолянска, отнел чужди движими вещи - пари - 69 лв.; 140 кутии цигари както следва: 10 кутии “Виктори-бяло“-80 мм - на обща стойност 46 лв.; 10 кутии шарена “Карелия”- 80 мм - на обща стойност 47 лв.; 10 кутии “Уинстън”- 80 мм - на обща стойност 42 лв.; 10 кутии “Карелия”- синя-80 мм - на обща стойност 43лв.; 5 кутии “ММ”-80 мм - на обща стойност 22 лв.; 14 кутии “Малборо”-тъч тъмно и светло-80 мм - на обща стойност 74,20 лв.; 12 броя “Ротманс” тъмно и светло-80 мм - на обща стойност 55,20 лв.; 5 броя “Карелия”-бяла-80 мм - на обща стойност 21,50 лв.; 7 кутии “Малборо”-бяло-80мм - на обща стойност 35,70 лв.; 9 кутии “Малборо”-филтър плюс-80 мм - на обща стойност 48,60 лв.; 8 кутии “Кинг”- син-80 мм - на обща стойност 33,60 лв.; 8 кутии “Кинг”-червен-80 мм - на обща стойност 34,40 лв.; 10 кутии “Ева”-жълта-80 мм - на обща стойност 47 лв.; 8 броя “Малборо”-синьо-80 мм - на обща стойност 40,80 лв.; 14 кутии “Собрание”-80 мм - на обща стойност 84лв.; 7 броя бутилки уискита както следва: 1 брой “Чивас Регал”-0,700 мл на стойност 40 лв.; 3 броя “Джак Даниелс”-0,700 мл на обща стойност 96 лв.; 1 брой “Бушмилс”-0,700 мл на стойност 22 лв., 1 брой “Паспорт”-0,700 мл на стойност 16,10 лв. и 1 брой “Джийм Бийн”-0,700мл на стойност 25,20 лв., всичко на обща стойност 943,30 лв., от владението на М.   З.  К. от с.Старцево, общ.Златоград, обл.Смолянска, без нейното съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като откраднатите вещи са върнати и заместени.

-ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.197, т.З във вр. с чл.195, ал.1, т.З, предл.Н-ро и т.4, предлЛ-во във вр. с чл.194, ал.1 във вр. счл.20, ал.2 от НК.


12.07.2017 г. – 11.50 ч.
НАХД № 70/2017
Предишни заседания
Правно основание –чл.2, ал.3 от наредба за обществения ред на територията на Община Неделино
Предмет: обжалване на НП

Н.М.И. от  гр. Н......................... обжалва Наказателно  постановление  издадено от  Община  гр. Неделино,    глоба в размер на 20  лева.


13.07.2017 г. – 10
Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2016-2017 г.“
На 13.06.2017 г. в Районен съд Златоград се проведе заключителната среща с ученици от СУ „Антим I“ Златоград в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2016-2017 г.“

Учениците бяха запознати от районния прокурор г-жа Стела Юрчиева-Башева със спецификата на престъпленията и наказанията, касаещи непълнолетните извършители, а Председателя на съда г-жа Ирина Кюртева - с гражданските аспекти на детското правосъдие. Бяха анализирани анкетите, попълнените от участниците, които получиха отговор на поставените въпроси.

На всички бяха връчени удостоверения и награди, осигурени от бюджета на ВСС. Те, заедно със своите ръководители г-жа Ралица Даскалова и Теменужка Гюнелиева, изразиха благодарност и удовлетвореност от проведените мероприятия през годината, които са допринесли за повишаване на правната култура и доверието в съдебната система.

Image:Районен съд Златоград - Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2016-2017 г.“Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 29.05.2017–02.06.2017 г.


29.05.2017 г. – 10.30 ч
НЧХД №48/2017
Предишни заседания
Правно основание–   чл. 130, ал. 1 от НК и чл. 216 от НК
Предмет
А. Г. С   с  ЕГН…………………., от  гр. М…….……. и
М.З.С. с ЕГН............................ от гр. М...............
       
ОБВИНЯВАТ:

С. И. В.  от  с. О………..с ЕГН……………………
       
В Т О В А, Ч Е:
1.На 01.11.2016 год. около 10,30 часа, на улицата, пред къщата им  в с. О......., .....................е нанесъл побой на А. Г. С.  с дървен кол, удари с ръце и крака, в следствие на което му е причинил следните телесни увреждания: по външната повърхност на лявата мишница, в долната й трета - овално охлузване на кожата с размери 0,5/0, 5 см.; по задната повърхност на лявата предмишница, в горната и долната й трета - охлузвания на кожата с размери 1/0,5 см. и 1/1,5 см.; по задно - външната повърхност на лявата предмишница, в долната и трета - синкаво - мораво - червени кръвонасядания с размери 2/1 см., 2/2 см и 2,5/2 см. - престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК;

2.На 01.11.2016 год. около 10,30 часа, на улицата, пред къщата им в с. О..............,........................, е нанесъл побой на М. З. С.  с кол, както и предизвиканото от С. В. безконтролно движение назад на лек автомобил „Ф...... М........" с д. к. № ................................. АМ, при който автомобилът удря М. С.  по лявата подбедрица, били  нанесени следните телесни увреждания на М. С.: по дланната повърхност на дясната ръка, в областа на третия й пръст - ивицовидно охлузване на кожата с розово - червен цвят и размери 1/0,2 см.; по предната повърхност на лявата подбедрица, в средната и трета - синкаво - мораво - червено кръвонасядане с овална форма и размери 6/4 см. и охлузване на кожата с размери 1/0,3 см. в горният му край, покрито от розово - жълтеникава корица, разположена на нивото на околната кожа - престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК;
3. На 01.11.2016 год. около 10,30 часа, на улицата, пред къщата им в с. О......................, ...................................нанесен побой над А.  Г. С., който бил в съсобственият им лек автомобил „Ф....... М........." с д. к. № ............... АМ със запален двигател, е предизвикал безконтролно движение назад на автомобила, в следствие на което същият се е ударил в железен кол от оградата в ляво по посока на движението и отзад в железния портал на оградата, при което му е причинил следните материални щети: изкривена предна лява врата в областта отвън между пантите под огледалото, която не подлежи на възстановяване; изкривена носеща греда на купето в областта на пантите; огъната лайсна на предна лява врата; пантите на предна лява врата са повредени до степен да не могат да се използват по предназначение; изкривена задна броня; счупен десен заден стоп, като щетите възлизат на стойност 500,00 лева - престъпление по чл. 216 от НК.
Престъпление по  чл. 130, ал. 1 от НК и чл. 216 от НК


29.05.2017 г. – 14.00 ч.
НЧХД №15/2017
Предишни заседания-20.03.2017,24.04.2017 г.
Правно основание–   чл. 130, ал. 1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2 от НК

З. С. К   с ЕГН………………….,  с. С…….……

ОБВИНЯВА:

М. М. Ч.  от  с. С………..с ЕГН……………………и
Н.С.К. от с. С………… с ЕГН……………..

В Т О В А, Ч Е:

М. М. Ч. от с. Старцево, ул. „Е........” № ...., общ. Златоград, обл. Смолян и Н. С. К. от с. Старцево, ул. „Е.........” № ....., общ. Златоград, обл. Смолян, в това, че на 05.11.2016 г. /събота/ около 10:30 часа в с. Старцево, общ. Златоград, обл. Смолян, на улица „Е.....” № ..., пред гаража на обвиняемите, му нанесли побой, с което в съучастие, като съизвършители, ми причинили леки телесни повреди, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, изразяващи се в контузия на главата, сътресение на мозъка и контузия на лявата раменна област.
Престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“
На 24.03.2017 г., ученици от 8-11 клас посетиха Районен съд Златоград - дейност по образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Председателят на съда- госпожа Ирина Кюртева представи професиите съдия, прокурор, следовател и запозна аудиторията със статута на магистратите. Учениците изслушаха и завладяващ разказ за създаването и функционирането на съда в Златоград, който е с над 100-годишна история и получиха възможност да разгледат заседателните зали, да се запознаят със спецификата на работата на съда и на работните процедури, с рисковете, които могат да доведат до нарушение на законите и правата, които те им гарантират.

В рамките на тази образователна програма вече се проведе работна среща, посветена на Кибер тормоза, а в бъдеще предстоят още съвместни дейности, в които двете институции ще си партнират за повишаване правната култура на младите хора.Годишно отчетно събрание за дейността на съда за 2016 г„
На 23.02.2017 г. в 16:00 ч. в Съдебната палата  на Районен съд  гр. Златоград се проведе годишно отчетно събрание за дейността на съда за 2016 г. Присъстваха всички съдии и служители.


Отворени врати
За трета поредна година на 21.10.2016 г. в РС Златоград бе организиран „Ден на отворените врати“.

 Поканени бяха ученици от  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино и СУ „Княз Борис“ с.Старцево - от горните класове.

Image:Районен съд Златоград - Отворени врати


Учениците,  придружени от преподавателите им, посетиха  работните места и съдебните зали.

Бяха запознати в резюме с работата по разглеждане на  различните видове дела – граждански, наказателни и административни, както и с

правата на детето.  

Въведени бяха и в естеството на работа в съдебното изпълнение.

 Image:Районен съд Златоград - Отворени врати

Посещението приключи с излъчване на филм „Правосъдието – приятел на детето“.
Назад НазадНапред Напред