Новини
Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 11.12.2017–15.12.2017 г.


11.12.2017 г. – 09.00 ч.
НАХД № 131/2017
Предишни заседания – 23.11.2017
Правно основание – чл.6,т., пред. 4, чл.100, ал.1, предл2, чл.100, ал. 3 от ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

Й. С. Й.  от   с. Ц...........п............   обжалва Наказателно   постановление   издадено  от  Районно управление гр. Златоград,   глоба   в размер на 90   лева.


13.12.2017 г. – 09.00 ч.
НОХД № 142/2017
Предишни заседания –
Правно основание–  чл.235 , ал.6, вр. с ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

Ю. Ю. А. - роден на ................................................., с ЕГН: ..........................,
В Т О В А, Ч Е:
През м.октомври 2016 г., в местността „Папаз“, землище на с.Долен, общ.Златоград, обл.Смолян, без редовно писмено позволително отсякъл и извозил от отдел № 253, подотдел „е“ по ГСП на ТП „ДГС- Златоград“ (държавна горска територия) общо 17 бр. дървета от бял бор или 7.0 пр.куб.м., на обща стойност 280.00 лв., като случая е маловажен.
- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК


13.12.2017 г. – 10.00 ч.
НОХД № 143/2017
Предишни заседания –
Правно основание–  чл.235 , ал.6, вр. с ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:

И. Е.  Ю. - роден .......................... в с.Д...............,.............. с ЕГН: ...........................,
В Т О В А, Ч Е:
През м.октомври 2016 г., в местността „Папаз“, землище на с.Долен, общ.Златоград, обл.Смолянска, без редовно писмено позволително отсякъл и извозил от отдел № 253, подотдел „е“ по ГСП на ТП „ДГС- Златоград“ (държавна горска територия) общо 10 бр. дървета от бял бор или 7.1 пр.куб.м., на обща стойност 284.00 лв., като случая е маловажен.
- ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК


13.12.2017 г. – 11.00 ч.
НАХД № 144/2017
Предишни заседания
Правно основание – чл.140, ал.1от ЗДвП
Предмет: Обжалвано НП

А. М. С. от  гр. З..................................   обжалва Наказателно  постановление  издадено  от  Районно управление гр. Златоград,   глоба   в размер на 200 лева и право да управлява МПС за срок от 6 месеца .Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2016-2017 г.“
На 13.06.2017 г. в Районен съд Златоград се проведе заключителната среща с ученици от СУ „Антим I“ Златоград в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2016-2017 г.“

Учениците бяха запознати от районния прокурор г-жа Стела Юрчиева-Башева със спецификата на престъпленията и наказанията, касаещи непълнолетните извършители, а Председателя на съда г-жа Ирина Кюртева - с гражданските аспекти на детското правосъдие. Бяха анализирани анкетите, попълнените от участниците, които получиха отговор на поставените въпроси.

На всички бяха връчени удостоверения и награди, осигурени от бюджета на ВСС. Те, заедно със своите ръководители г-жа Ралица Даскалова и Теменужка Гюнелиева, изразиха благодарност и удовлетвореност от проведените мероприятия през годината, които са допринесли за повишаване на правната култура и доверието в съдебната система.

Image:Районен съд Златоград - Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2016-2017 г.“Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 29.05.2017–02.06.2017 г.


29.05.2017 г. – 10.30 ч
НЧХД №48/2017
Предишни заседания
Правно основание–   чл. 130, ал. 1 от НК и чл. 216 от НК
Предмет
А. Г. С   с  ЕГН…………………., от  гр. М…….……. и
М.З.С. с ЕГН............................ от гр. М...............
       
ОБВИНЯВАТ:

С. И. В.  от  с. О………..с ЕГН……………………
       
В Т О В А, Ч Е:
1.На 01.11.2016 год. около 10,30 часа, на улицата, пред къщата им  в с. О......., .....................е нанесъл побой на А. Г. С.  с дървен кол, удари с ръце и крака, в следствие на което му е причинил следните телесни увреждания: по външната повърхност на лявата мишница, в долната й трета - овално охлузване на кожата с размери 0,5/0, 5 см.; по задната повърхност на лявата предмишница, в горната и долната й трета - охлузвания на кожата с размери 1/0,5 см. и 1/1,5 см.; по задно - външната повърхност на лявата предмишница, в долната и трета - синкаво - мораво - червени кръвонасядания с размери 2/1 см., 2/2 см и 2,5/2 см. - престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК;

2.На 01.11.2016 год. около 10,30 часа, на улицата, пред къщата им в с. О..............,........................, е нанесъл побой на М. З. С.  с кол, както и предизвиканото от С. В. безконтролно движение назад на лек автомобил „Ф...... М........" с д. к. № ................................. АМ, при който автомобилът удря М. С.  по лявата подбедрица, били  нанесени следните телесни увреждания на М. С.: по дланната повърхност на дясната ръка, в областа на третия й пръст - ивицовидно охлузване на кожата с розово - червен цвят и размери 1/0,2 см.; по предната повърхност на лявата подбедрица, в средната и трета - синкаво - мораво - червено кръвонасядане с овална форма и размери 6/4 см. и охлузване на кожата с размери 1/0,3 см. в горният му край, покрито от розово - жълтеникава корица, разположена на нивото на околната кожа - престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК;
3. На 01.11.2016 год. около 10,30 часа, на улицата, пред къщата им в с. О......................, ...................................нанесен побой над А.  Г. С., който бил в съсобственият им лек автомобил „Ф....... М........." с д. к. № ............... АМ със запален двигател, е предизвикал безконтролно движение назад на автомобила, в следствие на което същият се е ударил в железен кол от оградата в ляво по посока на движението и отзад в железния портал на оградата, при което му е причинил следните материални щети: изкривена предна лява врата в областта отвън между пантите под огледалото, която не подлежи на възстановяване; изкривена носеща греда на купето в областта на пантите; огъната лайсна на предна лява врата; пантите на предна лява врата са повредени до степен да не могат да се използват по предназначение; изкривена задна броня; счупен десен заден стоп, като щетите възлизат на стойност 500,00 лева - престъпление по чл. 216 от НК.
Престъпление по  чл. 130, ал. 1 от НК и чл. 216 от НК


29.05.2017 г. – 14.00 ч.
НЧХД №15/2017
Предишни заседания-20.03.2017,24.04.2017 г.
Правно основание–   чл. 130, ал. 1 от НК, във вр. с чл.20, ал.2 от НК

З. С. К   с ЕГН………………….,  с. С…….……

ОБВИНЯВА:

М. М. Ч.  от  с. С………..с ЕГН……………………и
Н.С.К. от с. С………… с ЕГН……………..

В Т О В А, Ч Е:

М. М. Ч. от с. Старцево, ул. „Е........” № ...., общ. Златоград, обл. Смолян и Н. С. К. от с. Старцево, ул. „Е.........” № ....., общ. Златоград, обл. Смолян, в това, че на 05.11.2016 г. /събота/ около 10:30 часа в с. Старцево, общ. Златоград, обл. Смолян, на улица „Е.....” № ..., пред гаража на обвиняемите, му нанесли побой, с което в съучастие, като съизвършители, ми причинили леки телесни повреди, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, изразяващи се в контузия на главата, сътресение на мозъка и контузия на лявата раменна област.
Престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“
На 24.03.2017 г., ученици от 8-11 клас посетиха Районен съд Златоград - дейност по образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Председателят на съда- госпожа Ирина Кюртева представи професиите съдия, прокурор, следовател и запозна аудиторията със статута на магистратите. Учениците изслушаха и завладяващ разказ за създаването и функционирането на съда в Златоград, който е с над 100-годишна история и получиха възможност да разгледат заседателните зали, да се запознаят със спецификата на работата на съда и на работните процедури, с рисковете, които могат да доведат до нарушение на законите и правата, които те им гарантират.

В рамките на тази образователна програма вече се проведе работна среща, посветена на Кибер тормоза, а в бъдеще предстоят още съвместни дейности, в които двете институции ще си партнират за повишаване правната култура на младите хора.Годишно отчетно събрание за дейността на съда за 2016 г„
На 23.02.2017 г. в 16:00 ч. в Съдебната палата  на Районен съд  гр. Златоград се проведе годишно отчетно събрание за дейността на съда за 2016 г. Присъстваха всички съдии и служители.


Отворени врати
За трета поредна година на 21.10.2016 г. в РС Златоград бе организиран „Ден на отворените врати“.

 Поканени бяха ученици от  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино и СУ „Княз Борис“ с.Старцево - от горните класове.

Image:Районен съд Златоград - Отворени врати


Учениците,  придружени от преподавателите им, посетиха  работните места и съдебните зали.

Бяха запознати в резюме с работата по разглеждане на  различните видове дела – граждански, наказателни и административни, както и с

правата на детето.  

Въведени бяха и в естеството на работа в съдебното изпълнение.

 Image:Районен съд Златоград - Отворени врати

Посещението приключи с излъчване на филм „Правосъдието – приятел на детето“.
Ден на отворените врати
Ден на отворените врати

П О К А Н А

За реализиране на проекта на Висшия съдебен съвет „Ден на отворените врати” на 17 октомври 2014 година (петък) от 09:00 до 16:30 часа каним граждани и журналисти в съдебната палата на Районен съд – Златоград на Бул. „ България ” №120. През този ден ще бъде осигурен достъп до съдебната зала, деловодството, съдебно изпълнителната служба, бюро „Съдимост”, архива. При проявен интерес към инициативата и въпроси, свързани с работата на Районен съд – Златоград може да използвате нашия електронен адрес: rszlatograd@mbox.contact.bg, както и телефон за контакти: 03071/24-53 (Вилдана Шопова, административен секретар).
Надяваме се с провеждането на инициативата в Районен съд – Златоград да допринесем за повишаването на правната култура на гражданите и за изграждане на доверие в работата на съдебната система!Годишно отчетно събрание
На 10.03.2013 год. в 16.00 ч в Съдебната палата в гр. Златоград се проведе годишно отчетно събрание на Районен съд Златоград за 2013 год., на което присъстваха всички съдии и служители. Председателят на съда, г-жа Ирина Кюртева,  представи в резюме отчетния доклад за дейността на съда. Констатирано бе макар и леко завишение в броя на делата, както и разглеждането на 96 % от тях в инструктивния 3 месечен срок. Отчетено  бе провеждането през 2013 год. на Ден на отворените врати, отбелязването на 100 годишнината от откриването на съда и участието на съда в проект „Правосъдието – приятел на детето”. Председателят на съда изрази високата си оценка  и благодарност за професионалното и отговорно изпълнение на работата от страна на съдиите и служителите, поздрави ги за постигнатите високи резултати и пожела на целия колектив все така да работи за утвърждаването на районния съд като модел за добро правораздаване .Отворени врати
На 25.04.2013 г. в съдебната палата на Районен съд гр. Златоград се проведе “ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”.

Районен съд гр. Златоград беше посетен  първо от ученици от 10-ти клас  от училище Антим І-ви гр. Златоград, които изучават  етика и право.

Председателят на съда Ирина Кюртева разказа на учениците интересни факти, свързани с историята на съда. Бяха информирани за структурата на съдебната власт,  спецификата на работата на съдиите в Районния съд. Запознати бяха с основните права на непълнолетните деца и начина и реда за участието в съдебните дела на същите. На срещата присъстваха и Съдията по вписвания и Държавния съдебен изпълнител, които ги запознаха в какво се състои тяхната работа.

По-късно сградата беше посетена от три класа второкласници учащи във ОУ „Васил Левски”, на които бяха показани съдебните зали и отделните канцеларии.

След обяд Председателят на съда, Съдията по вписвания и Държавния съдебен изпълнител се срещнаха с деца, които са  потребители на социални услуги от Център за обществена подкрепа гр. Златоград.
Електронни свидетелства за съдимост
Министерство на правосъдието е въвело възможност за подаване на заявление за издаване на електронно свидетелство за съдимост или достъп до Вашите заявления и свидетелства. За ползване на услугата, Ви е необходим квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН. Допълнителна информация може да намерите тук.


Назад НазадНапред Напред
Начало
Новини, съобщения
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян