Новини
Информационен бюлетин
Насрочени наказателни дела за периода 25.06.2018–29.06.2018 г.


25.06.2018 г. –09.00 ч.
НАХД № 28/2018
Предишни заседания 28.03.2018, 28.05.2018
Правно основание –
Предмет: Електронен фиш

К. Х. Н.  от  гр. София   обжалва Електронен фиш издаден  от РУ гр. Златоград,   глоба в размер на 50 лева.


26.06.2018 г. – 09.00 ч.
НОХД № 50/2018
Предишни заседания
Правно основание–  чл.196, ал.1, т.2, предл.  I-во  вр. с чл.195, ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
К.  Х.  Х.   от ЕГН ,
В Т О В А, Ч Е:
На 05.02.2018г., около 22.30 ч., в местността „Разсадника“, землището на гр.Неделино, обл.Смолянска, от сграда-вила, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил „Ф..... Ф.......“ с per № ................АС, (собственост на С.  И. З. от гр.Златоград, обл.Смолян), отнел чужди движими вещи - караоки уредба марка „NNS“ на стойност 40 лв.; бял разклонител с 3 гнезда на стойност 4 лв.; електрически тостер марка „BASIC“ на стойност 30лв.; електрическа машинка за постригване марка „TULUS“ на стойност 15 лв.; голям електрически бързовар на стойност 10 лв.; пасатор марка „CROWN“, модел СНВ-5360 на стойност 15 лв.; сешоар марка ,,SIMBO“Ha стойност 15 лв.; тостер марка „ТХЕРМО ELECTRIC“ на стойност 35 лв.; мъжко кожено черно таке на стойност 5 лв.; кафе машина черна на цвят марка „BASIC“ на стойност 40 лв.; акумулаторен инструмент винтовер с кутия и зарядно на стойност 25 лв.; сив куфар с комплект инструменти (гидори) снадпис HR на стойност 20 лв.; руски комплект с инструменти (гидори) в метална кутия на стойност 25 лв.; черна полиетиленова торба със сухи лешници 1,5        кг. на стойност 12 лв.; черен куфар с различни по вид средла, болтове и корони на стойност 15 лв.; жълта покривка за спалня на стойност 5 лв.; тенджера под налягане с алуминиев капак на стойност 15 лв.; гайда на стойност 90 лв.; 3 чифта вълнени терлици на стойност 15 лв. и текстилен колан на стойност 10 лв., всичкото на обща стойност 441 лв., от владението на В. М. Г. от гр.Мадан, обл.Смолян, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата представлява опасен рецидив - същата е извършена, след като е бил осъждан два и
повече пъти на лишаване от свобода за тежки умишлени престъпления от общ характер - с Присъда №................/29.09.2012 г. по НОХД № ............../2012 г. по описа на Районен съд- гр.Мадан - (влязла в законна сила от 20.11.2012г.) на наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4 години, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и същото е изтърпяно на 24.03.2016 г.; с Присъда № ............/05.11.2012 г. по НОХД № ........................../2012 г. по описа на Районен съд-гр.Смолян (влязла в законна сила от 21.11.2012г.) на наказание „Лишаване от свобода” за срок от 2 години, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и същото е изтърпяно на 24.03.2016г.; с Присъда № ........../04.02.2013 г. по НОХД № ................../2012г . по описа на Районен съд-гр.Златоград (влязла в законна сила от 19.02.201 Зг.) на наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 години, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и същото е изтърпяно на 24.03.2016 г; с Присъда № ............/19.03.2014 г. по НОХД № ........../2014 г. по описа на Районен съд- гр. Димитровград (влязла в законна сила от 04.04.2014г.) на наказание „Лишаване от свобода” за срок от 2 години, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК, като със същата присъда, на основание чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 от НК е определено общо наказание измежду наложените по НОХД № .................../2012 г. на Районен съд-гр.Мадан, НОХД № ............/2012 г. на Районен съд-гр.Смолян, НОХД № ............./2012 г. на Районен съд-гр.Златоград и НОХД № ............./2014 г. на Районен съд-гр.Димитровград - „Лишаване от свобода“ за срок от 4 години, което на основание чл.24 от НК е увеличено с 3 месеца (общо 4 години и 3 месеца), като общото наказание е изтърпяно на 24.03.2016 г. и Споразумение № ......................../09.06.2016 г. по НОХД № ............./2016 г. по описа на Районен съд-гр.Мадан (влязло в законна сила от 09.06.2016г.) на наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и същото е изтърпяно на 22.12.2016г., , като не са изтекли предвидените в чл.30, ал.1 от НК пет години от изтърпяването на посочените наказания.
-ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.196, ал.1, т.2, предл.1-во във вр. с чл.195, ал. 1, т.4, предл.1-во, във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.29, ал. 1, б.“а“ и б.“б“ от НК


26.06.2018 г. – 11.00 ч
НЧХД №45/2018
Предишни заседания
Правно основание–   Чл. 161, ал. 1 във вр. с чл. 130, ал.2 от НК
М. С. М. от с. Е.......р..........

ОБВИНЯВА:
Р.  С.  М. от с. Е......р..........с ЕГН............................

В Т О В А, Ч Е:
На 16.11.2017 г. около 12:00 часа в с. Ерма река, общ. Златоград, обл. Смолян, пред домът и на двора и в помещение „дърварника“, находящо се до къщата и, и нанесъл  побой, като и причинил лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето, чрез нанасянето и на удари в областта на дясното бедро и лявата половина на седалището, което деяние е престъпление по смисъла на чл. 130, ал. 2 от НК.


27.06.2018 г. – 11.00 ч.
НОХД № 17/2018
Предишни заседания – 06.03.2018,10.04.201,03.05.2018,07.06.2018
Правно основание–  чл.183, ал.1 от НК
Предмет:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА- ЗЛАТОГРАД

ОБВИНЯВА:
С. Б. Х. - роден на .................................. в гр.К............................ с ЕГН-.........................,
В Т О В А, Ч Е:
В гр.Златоград, обл.Смолянска, след като с Решение № 62/22.03.2012        г. по гр.дело № ......./2011 г. по описа на Районен съд гр.Златоград (влязло в законна сила на ................. г.) е осъден да издържа свои низходящи - децата си П. С.  Х.  и Н. С. Х., съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски - за периода от 22.08.2013 г. до 22.07.2017 г. включително (или 47 месечни вноски от по 210 лв. общо за двете деца, от които 110 лв. за П........ и 100 лв. за Н..........., общо 9870 лв.).

-ПРЕСТЬПЛЕНИЕ чл.183, ал.1 от НК


27.06.2018 г. – 13.00 ч
НЧХД №29/2018
Предишни заседания-10.04.2018, 03.05.2018, 07.06.2018
Правно основание–    чл.130, ал.2 от НК

 З. В. К   с ЕГН………………….,  с. С…….……
ОБВИНЯВА:

Р. И. К.  от  с. С...………..с ЕГН……………………

В ТОВА, ЧЕ

На 18 октомври 2017г. и  е  нанесла  побой, в градината, до къщата и в с.С..................., като вследствие на това и причинила  множество увреждания: контузия на главата, контузия и кръвонасядания по гърба, контузия и кръвонасядания по горните и долните крайници.
Всяко едно от тези увреждания и е предизвикало болка и страдание без разстройство на здравето.
Престъпление по чл.130, ал.2 от НКГодишно отчетно събрание за дейността на съда за 2017 г„
На 16.03.2018 г. от 11:00 ч. в Съдебната палата  на Районен съд  гр. Златоград ще проведе годишно отчетно събрание за дейността на съда за 2017 г. Отчетен доклад за дейността на съда през 2017 г. може да свалите от тук.


Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2016-2017 г.“
На 13.06.2017 г. в Районен съд Златоград се проведе заключителната среща с ученици от СУ „Антим I“ Златоград в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2016-2017 г.“

Учениците бяха запознати от районния прокурор г-жа Стела Юрчиева-Башева със спецификата на престъпленията и наказанията, касаещи непълнолетните извършители, а Председателя на съда г-жа Ирина Кюртева - с гражданските аспекти на детското правосъдие. Бяха анализирани анкетите, попълнените от участниците, които получиха отговор на поставените въпроси.

На всички бяха връчени удостоверения и награди, осигурени от бюджета на ВСС. Те, заедно със своите ръководители г-жа Ралица Даскалова и Теменужка Гюнелиева, изразиха благодарност и удовлетвореност от проведените мероприятия през годината, които са допринесли за повишаване на правната култура и доверието в съдебната система.

Image:Районен съд Златоград - Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури 2016-2017 г.“Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“
На 24.03.2017 г., ученици от 8-11 клас посетиха Районен съд Златоград - дейност по образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Председателят на съда- госпожа Ирина Кюртева представи професиите съдия, прокурор, следовател и запозна аудиторията със статута на магистратите. Учениците изслушаха и завладяващ разказ за създаването и функционирането на съда в Златоград, който е с над 100-годишна история и получиха възможност да разгледат заседателните зали, да се запознаят със спецификата на работата на съда и на работните процедури, с рисковете, които могат да доведат до нарушение на законите и правата, които те им гарантират.

В рамките на тази образователна програма вече се проведе работна среща, посветена на Кибер тормоза, а в бъдеще предстоят още съвместни дейности, в които двете институции ще си партнират за повишаване правната култура на младите хора.Годишно отчетно събрание за дейността на съда за 2016 г„
На 23.02.2017 г. в 16:00 ч. в Съдебната палата  на Районен съд  гр. Златоград се проведе годишно отчетно събрание за дейността на съда за 2016 г. Присъстваха всички съдии и служители.


Отворени врати
За трета поредна година на 21.10.2016 г. в РС Златоград бе организиран „Ден на отворените врати“.

 Поканени бяха ученици от  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино и СУ „Княз Борис“ с.Старцево - от горните класове.

Image:Районен съд Златоград - Отворени врати


Учениците,  придружени от преподавателите им, посетиха  работните места и съдебните зали.

Бяха запознати в резюме с работата по разглеждане на  различните видове дела – граждански, наказателни и административни, както и с

правата на детето.  

Въведени бяха и в естеството на работа в съдебното изпълнение.

 Image:Районен съд Златоград - Отворени врати

Посещението приключи с излъчване на филм „Правосъдието – приятел на детето“.
Ден на отворените врати
Ден на отворените врати

П О К А Н А

За реализиране на проекта на Висшия съдебен съвет „Ден на отворените врати” на 17 октомври 2014 година (петък) от 09:00 до 16:30 часа каним граждани и журналисти в съдебната палата на Районен съд – Златоград на Бул. „ България ” №120. През този ден ще бъде осигурен достъп до съдебната зала, деловодството, съдебно изпълнителната служба, бюро „Съдимост”, архива. При проявен интерес към инициативата и въпроси, свързани с работата на Районен съд – Златоград може да използвате нашия електронен адрес: rszlatograd@mbox.contact.bg, както и телефон за контакти: 03071/24-53 (Вилдана Шопова, административен секретар).
Надяваме се с провеждането на инициативата в Районен съд – Златоград да допринесем за повишаването на правната култура на гражданите и за изграждане на доверие в работата на съдебната система!Годишно отчетно събрание
На 10.03.2013 год. в 16.00 ч в Съдебната палата в гр. Златоград се проведе годишно отчетно събрание на Районен съд Златоград за 2013 год., на което присъстваха всички съдии и служители. Председателят на съда, г-жа Ирина Кюртева,  представи в резюме отчетния доклад за дейността на съда. Констатирано бе макар и леко завишение в броя на делата, както и разглеждането на 96 % от тях в инструктивния 3 месечен срок. Отчетено  бе провеждането през 2013 год. на Ден на отворените врати, отбелязването на 100 годишнината от откриването на съда и участието на съда в проект „Правосъдието – приятел на детето”. Председателят на съда изрази високата си оценка  и благодарност за професионалното и отговорно изпълнение на работата от страна на съдиите и служителите, поздрави ги за постигнатите високи резултати и пожела на целия колектив все така да работи за утвърждаването на районния съд като модел за добро правораздаване .Отворени врати
На 25.04.2013 г. в съдебната палата на Районен съд гр. Златоград се проведе “ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”.

Районен съд гр. Златоград беше посетен  първо от ученици от 10-ти клас  от училище Антим І-ви гр. Златоград, които изучават  етика и право.

Председателят на съда Ирина Кюртева разказа на учениците интересни факти, свързани с историята на съда. Бяха информирани за структурата на съдебната власт,  спецификата на работата на съдиите в Районния съд. Запознати бяха с основните права на непълнолетните деца и начина и реда за участието в съдебните дела на същите. На срещата присъстваха и Съдията по вписвания и Държавния съдебен изпълнител, които ги запознаха в какво се състои тяхната работа.

По-късно сградата беше посетена от три класа второкласници учащи във ОУ „Васил Левски”, на които бяха показани съдебните зали и отделните канцеларии.

След обяд Председателят на съда, Съдията по вписвания и Държавния съдебен изпълнител се срещнаха с деца, които са  потребители на социални услуги от Център за обществена подкрепа гр. Златоград.
Електронни свидетелства за съдимост
Министерство на правосъдието е въвело възможност за подаване на заявление за издаване на електронно свидетелство за съдимост или достъп до Вашите заявления и свидетелства. За ползване на услугата, Ви е необходим квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН. Допълнителна информация може да намерите тук.


Назад НазадНапред Напред
Начало
Новини, съобщения
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян