Прессъобщения
Прессъобщение
През месец октомври 2016 г. Районен съд – Златоград  се включи в образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Училище партньор на съда през учебната 2016/2017 г. е СУ „Антим І-ви” гр.Златоград.

На 17 и 18.11.2016 г. на ученици от 11 и 12 клас, ще бъде представена тема, свързана със сигурността в интернет-пространството и киберпрестъпленията.
Среща - дискусия на съдиите от Пловдивски апелативен район
Среща - дискусия на съдиите от Пловдивски апелативен район, проведена на 19.06.2015 г., и стенографски протокол от срещата може да изтеглите от ТУК.Прессъобщение
На 12.06.2013 год., в първото по делото заседание по НОХД № 44/2013 г., се сключи споразумение между Районната прокуратура, гражданският ищец и частен обвинител Виктор Б. и подсъдимите Лютви Х., Раим Х. и Сезер Х.. Подсъдимите се признаха за виновни по повдигнатите срещу тях обвинения по чл. 131, ал. 1, т. 1, предл. І, вр. с чл. 130, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 НК и по чл. 325, ал. 2, предл. І, предл. ІІ и предл. ІІІ, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 НК. Със споразумението бяха определени следните наказания – по една година „лишаване от свобода” за подсъдимите Лютви Х. и Раим Х., а на подсъдимия Сезер Х. – „лишаване от свобода” за срок от шест месеца. Изтърпяването на наложените наказания „лишаване от свобода” бе отложено на основание чл. 66 НК за срок от 3 години. На пострадалия Виктор Б. бе определено обезщетение за неимуществени вреди в размер на 6400.00 лв. С подписването на споразумението, производството по делото бе прекратено.Прессъобщение
Вчера, 13.03.2013г., до 22.30ч. в Районен съд – Златоград продължи разглеждането на наказателни частни дела, свързани с разпит на свидетели по образуваното срещу Сезар Х., Раим Х. и Лютви Х. от гр. Златоград досъдебно производство за хулиганство по чл. 325, ал. 2 НК и за нанасяне на телесна повреда на длъжностно лице по чл. 131, ал. 1, т. 1 и т. 12 НК, извършено на 10.03.2013 г, около 22.30 ч., в игрална зала - “Жокер“ гр. Златоград. Делото е образувано от Районна прокуратура – Златоград. Днес, 14.03.2013г., работата на съда продължава с разпити на други свидетели по досъдебното производство.


Прессъобщение
Вчера, 13.03.2013г., в Районен съд - Златоград бе разгледано дело по УБДХ № 23/2013г. срещу лицата Наско Б. и Виктор Б. от гр. Златоград, във връзка със съставен акт от РПУ – Златоград за извършване на  непристойна проява на публично място. На заседанието са разпитани управителя на комплекс „Амиго“ – гр. Златоград, както и работещите в заведението охранители. От показанията на тези свидетели е било установено, че действията са заснети от камера в заведението. Във връзка с това и по искане на страните съдът е назначил видеотехническа експертиза, чиято цел е да разгледа записа от охранителните камери и да даде отговори на поставените от съда и страните въпроси. Заседанието на съда продължава на 27.03.2013 г. от 10.00 ч., когато ще бъде изслушано заключението на експертизата. Очаква се в това заседание съдът да се произнесе с решението си.


Прессъобщение
На 08.03.2012 год. в  Районен съд гр. Златоград  е внесен обвинителен акт  срещу  К. Т. М., роден на………. в гр. Г…….., обл. С…….З…….., жител и живущ в с. К…….., общ. Н……., обл. С……, български гражданин, със средно образование, селскостопански работник към ЕТ "………….." с. П…….., общ. П………., обл. П…………, ЕГН ……., като е  образувано НОХД №………/2012 год. Подсъдимия е ПРИЗНАТ ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на ……………. г., около 17:00 ч., в гр. Н………., обл. С……., по ул. …….., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „М…..” с рег. № …………., с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда /1.35 на хиляда/, установено по надлежния ред /определен с Наредба № 30/27.06.2011 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства/, след като е осъден за престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК със Споразумение, одобрено с влязло в сила на 24.04.2009 г. Определение № ……… г. по НОХД  №……../2009 г. по описа на Районен съд гр. П……………, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, вр. с чл. 54 НК му налага наказание “лишаване от свобода” за срок от пет месеца и "глоба” в размер на 200.00 лева.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 66, ал. 1 НК отлага изтърпяването на така  наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 343г НК, вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 НК налага на подсъдимият К. Т. М., наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от една година и два месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 НК приспада времето през което подсъдимият е лишен по административен ред от право да управлява МПС със Заповед №………………….. на Началника на РУ „Полиция”  гр. З……..
ПРИСЪДАТА  подлежи на протестиране и обжалване пред СОС в 7-мо дневен срок от днес.
Назад НазадНапред Напред
Начало
Новини, съобщения
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян