Прессъобщения
Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.
СЪОБЩЕНИЕ

Пленумът на Висшия съдебен съвет обявява конкурс за есе на тема „Откровено за съдебната власт” за ученици от VIII до XII клас.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително, на електронна поща konkurs.vss@vss.justice.bg, съобразно Регламента за провеждане на конкурса. Обявяването на победителите, както и връчването на лаптоп, две поощрителни награди и грамоти ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет на 07.06.2019 г.
Прессъобщение
През месец октомври 2016 г. Районен съд – Златоград  се включи в образователната програма „Съдебна власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Училище партньор на съда през учебната 2016/2017 г. е СУ „Антим І-ви” гр.Златоград.

На 17 и 18.11.2016 г. на ученици от 11 и 12 клас, ще бъде представена тема, свързана със сигурността в интернет-пространството и киберпрестъпленията.
Среща - дискусия на съдиите от Пловдивски апелативен район
Среща - дискусия на съдиите от Пловдивски апелативен район, проведена на 19.06.2015 г., и стенографски протокол от срещата може да изтеглите от ТУК.Прессъобщение
На 12.06.2013 год., в първото по делото заседание по НОХД № 44/2013 г., се сключи споразумение между Районната прокуратура, гражданският ищец и частен обвинител Виктор Б. и подсъдимите Лютви Х., Раим Х. и Сезер Х.. Подсъдимите се признаха за виновни по повдигнатите срещу тях обвинения по чл. 131, ал. 1, т. 1, предл. І, вр. с чл. 130, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 НК и по чл. 325, ал. 2, предл. І, предл. ІІ и предл. ІІІ, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 НК. Със споразумението бяха определени следните наказания – по една година „лишаване от свобода” за подсъдимите Лютви Х. и Раим Х., а на подсъдимия Сезер Х. – „лишаване от свобода” за срок от шест месеца. Изтърпяването на наложените наказания „лишаване от свобода” бе отложено на основание чл. 66 НК за срок от 3 години. На пострадалия Виктор Б. бе определено обезщетение за неимуществени вреди в размер на 6400.00 лв. С подписването на споразумението, производството по делото бе прекратено.Прессъобщение
Вчера, 13.03.2013г., до 22.30ч. в Районен съд – Златоград продължи разглеждането на наказателни частни дела, свързани с разпит на свидетели по образуваното срещу Сезар Х., Раим Х. и Лютви Х. от гр. Златоград досъдебно производство за хулиганство по чл. 325, ал. 2 НК и за нанасяне на телесна повреда на длъжностно лице по чл. 131, ал. 1, т. 1 и т. 12 НК, извършено на 10.03.2013 г, около 22.30 ч., в игрална зала - “Жокер“ гр. Златоград. Делото е образувано от Районна прокуратура – Златоград. Днес, 14.03.2013г., работата на съда продължава с разпити на други свидетели по досъдебното производство.


Прессъобщение
Вчера, 13.03.2013г., в Районен съд - Златоград бе разгледано дело по УБДХ № 23/2013г. срещу лицата Наско Б. и Виктор Б. от гр. Златоград, във връзка със съставен акт от РПУ – Златоград за извършване на  непристойна проява на публично място. На заседанието са разпитани управителя на комплекс „Амиго“ – гр. Златоград, както и работещите в заведението охранители. От показанията на тези свидетели е било установено, че действията са заснети от камера в заведението. Във връзка с това и по искане на страните съдът е назначил видеотехническа експертиза, чиято цел е да разгледа записа от охранителните камери и да даде отговори на поставените от съда и страните въпроси. Заседанието на съда продължава на 27.03.2013 г. от 10.00 ч., когато ще бъде изслушано заключението на експертизата. Очаква се в това заседание съдът да се произнесе с решението си.


Прессъобщение
На 08.03.2012 год. в  Районен съд гр. Златоград  е внесен обвинителен акт  срещу  К. Т. М., роден на………. в гр. Г…….., обл. С…….З…….., жител и живущ в с. К…….., общ. Н……., обл. С……, български гражданин, със средно образование, селскостопански работник към ЕТ "………….." с. П…….., общ. П………., обл. П…………, ЕГН ……., като е  образувано НОХД №………/2012 год. Подсъдимия е ПРИЗНАТ ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на ……………. г., около 17:00 ч., в гр. Н………., обл. С……., по ул. …….., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „М…..” с рег. № …………., с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда /1.35 на хиляда/, установено по надлежния ред /определен с Наредба № 30/27.06.2011 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства/, след като е осъден за престъпление по чл. 343б, ал. 1 НК със Споразумение, одобрено с влязло в сила на 24.04.2009 г. Определение № ……… г. по НОХД  №……../2009 г. по описа на Районен съд гр. П……………, поради което и на основание чл. 343б, ал. 2, вр. с чл. 54 НК му налага наказание “лишаване от свобода” за срок от пет месеца и "глоба” в размер на 200.00 лева.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 66, ал. 1 НК отлага изтърпяването на така  наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 343г НК, вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 НК налага на подсъдимият К. Т. М., наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от една година и два месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 НК приспада времето през което подсъдимият е лишен по административен ред от право да управлява МПС със Заповед №………………….. на Началника на РУ „Полиция”  гр. З……..
ПРИСЪДАТА  подлежи на протестиране и обжалване пред СОС в 7-мо дневен срок от днес.
Назад НазадНапред Напред
Начало
Новини, съобщения
Връзки
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян
Съдебен район - Смолян