Съдебни заседатели

Вътрешни правила за работа със съдебни заседатели на Районен съд-Златоград може да изтеглите от тук.


СПИСЪК
НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
ПРИ РАЙОНЕН СЪД – ЗЛАТОГРАД
ЗА МАНДАТ 2015 – 2020 г.


ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД - ПОЛОЖИЛИ КЛЕТВА НА 05.02.2015 г.


Александър Красимиров Въргов
Виолета Славчева Сухтева
Дарина Сергеева Джандева
Елина Серьожева Глухова
Здравка Хариева Пинева
Красимир Захариев Младенов
Маргарита Александрова Хаджиева
Мирослава Миткова Зарева
Нина Илиева Пашова
Радка Николова Бурдева
Ралица Трендафилова Даскалова
Роза Филипова Михайлова
Юлияна Николаева Зейнелова


ОБЩИНА НЕДЕЛИНО - ПОЛОЖИЛИ КЛЕТВА НА 18.05.2015 г.

Румяна Радкова Стоянова
Таня Милкова Тасмаджиева
Снежана Цвяткова Кисьова
Деана Лариева Скечелиева
Надя Стефанова Хаджиева
Юра Стефанова Хаджиева
Любомир Асенов Колев

Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg