Банкова Информация

Плащания могат да бъдат извършвани от "ПОС терминал" към СЖ ЕКСПРЕСБАНК, намиращ се в стая № 4 на съда.

Банкова сметка за внасяне на държавни такси:

BG33 TTBB 9400 3120 0176 93


Банкова сметка за депозити за вещи лица, свидетели, гаранции и набирателна за Съдебно Изпълнителна Служба /СИС/:

BG89 TTBB 9400 3320 0176 87

банков код: TTBBBG22

СЖ ЕКСПРЕСБАНК, клон Смолян - офис Златоград

Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg