Председатели и съдии

ПРЕДСЕДАТЕЛ - ДИНКО ХАДЖИЕВ - rszlatograd@mbox.contact.bg

РАЙОНЕН СЪДИЯ - ВЕСЕЛИНА ДИМЧЕВА - rszlatograd@mbox.contact.bg

СЪДИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ - ИЛИЯ КАРАМФИЛОВ - ikaramfilov@mbox.contact.bg

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - ЕЛИЦА ЛИЧЕВА - elitcheva@mbox.contact.bg

Начало
Новини, съобщения
Връзки
Връзки
RSS Емисия новини
Справки по дела
Справки по дела
Контакти
Адрес
гр. Златоград
бул. България №120
пощенски код - 4980
централа - 03071/24-53
мобилен - 0879597794
факс - 03071/20-12
ДСИ - 03071/20-08
електронна поща:
rszlatograd@mbox.contact.bg

Съдебен район - Смолян
Съдебен район - Смолян